Warsztaty składają się z dwóch części, w każdej można uczestniczyć niezależnie:

godzina 14:00 – naukowy pokaz multimedialny omawiający zagadnienia z fizyki i geografii, których poznanie pozwoli na zrozumienie zjawiska zaćmienia. Grupa wiekowa 5+, wraz z opiekunami. Pokaz potrwa ok. 45 minut.

godzina 15:00 – zajęcia praktyczne dla dzieci w wieku 6-10 lat, podczas których pogłębimy wiedzę nt. Księżyca, jego położenia w układzie planetarnym oraz wpływu na Ziemię. Zajęcia potrwają ok. 60 minut.

Zapisy oraz zapytania – przez wysłanie wiadomości na adres: warsztatyAstronomiczne@wp.pl
(INKU nie prowadzi zapisów ani nie udziela informacji)

Koszt:
– pokaz – 10 złotych – cena dla dorosłych i dzieci
– zajęcia praktyczne – 25 złotych – udział wyłącznie dzieci

Miejsce wydarzenia