Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 2,5-4 lat z opóźnionym rozwojem mowy, dzieci niemówiących, mających problemy z komunikacją, z opóźnionym rozwojem psychoruchowym. W zajęciach mogą uczestniczyć rodzice z dziećmi.

Cele i korzyści prowadzonych zajęć:

  • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez rozwijanie mowy i wzbogacanie słownictwa dziecka.
  • rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej,
  • rozwijanie koordynacji wzrokowo- słuchowo-ruchowej i pamięci wzrokowej,
  • ćwiczenie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni,
  • zachęcanie do współdziałania z innym dzieckiem,
  • wyrabianie umiejętności reagowania na polecenia,

Podczas zajęć wykorzystywane są elementy pedagogiki zabawy, logo rytmiki, elementy kinezjologii edukacyjnej, komunikacji alternatywnej AAC.
Zajęcia obejmują swym zakresem pojęcia z najbliższego otoczenia dziecka. Każde zajęcia obejmują jeden z wybranych obszarów: kolory, dom, dorośli, ja, pory roku, podwórko, owoce i warzywa, zwierzęta domowe i egzotyczne.

Prowadząca: mgr Katarzyna Cypryjańska – logopeda, oligofrenopedagog, pedagog wczesnej edukacji, muzykoterapeuta
Obowiązują zapisy pod numerem telefonu – 665 30 43 13

Miejsce wydarzenia