Tańce bretońskie podczas Spoiw 2018

Archiwum wpisów

Data wydarzenia: 30 czerwca 2018

Zaproszenie do wirującego, transowego kręgu, który porywa wszystkich spragnionych kontaktu z drugim człowiekiem.

W dawniejszych czasach w Bretanii taniec towarzyszył praktycznie wszystkim czynnościom dnia codziennego. Przeważnie tańczono w liczebnie nieograniczonym łańcuchu, w nieskończoność powtarzając tę samą sekwencję ruchów. Do dzisiaj łączy on wiele pokoleń. Obcego przybysza zaskoczy widok długiego, wieluset-osobowego kręgu, w którym w transowym tańcu ujrzy cztery pokolenia tancerzy.

Warsztaty które prowadzi Tomek Kowalczyk pozwolą przenieść się na krótki czas do Bretanii, dadzą możliwość posmakowania radości, jaką daje taniec, a może i pozwolą przełamać wewnętrzne uprzedzenie do tego, co jest jednym z najstarszych i najpiękniejszych sposobów międzyludzkiej komunikacji.

Wydarzenie na placu Piotra i Pawła.