Pałac Młodzieży w Szczecinie zaprasza młodych wokalistów do udziału w jubileuszowej edycji konkursu „Każdy może śpiewać”. Już od dwudziestu lat na pałacowej scenie mają oni szansę wzbogacić doświadczenia artystyczne oraz zaprezentować swój dorobek artystyczny.
Dwuetapowy konkurs /eliminacje i finał/ adresowany jest do solistów i zespołów uczących się samodzielnie, uczestników domów kultury lub placówek zajęć pozalekcyjnych w wieku od 7 do 25 lat. Eliminacje do konkursu odbędą się 21 kwietnia 2018 r. Podczas finału, 26 maja nastąpi wyłonienie zdobywcy nagrody Grand Prix oraz pięciorga laureatów konkursu.

Zdobywca nagrody
Grand Prix
otrzyma 1.000,00 zł – bon podarunkowy
Laureaci
otrzymają 400,00 zł – bon podarunkowy

Warunkiem uczestnictwa w eliminacjach jest prawidłowe wypełnienie karty zgłoszenia i terminowe dostarczenie jej do Organizatora wraz z dowodem uiszczenia opłaty za udział.

TERMINY I MIEJSCE:

• 21.04.2018r. – eliminacje dla uczestników miasta Szczecin oraz uczestników spoza rejonu (z województwa zachodniopomorskiego),
s.106 (I piętro), Pałac Młodzieży – PCE al. Piastów 7, 70-327 Szczecin
Zgłoszenia przyjmujemy do 9.04.2018r.

• 12.05.2018r. – obowiązkowe warsztaty dla uczestników koncertu finałowego,
s. 307 (III piętro)

• 26.05.2018r – Finał Konkursu
aula, Pałac Młodzieży – PCE al. Piastów 7, 70-327 Szczecin

Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela:

Dział Organizacyjny Pałacu Młodzieży- pok.3
al. Piastów 7, 70-327 Szczecin, tel. 91 422 99 59 wew. 31

Rozstrzygnięcie konkursu

26.05.2018r – Finał Konkursu aula, Pałac Młodzieży

Miejsce wydarzenia