Nadęte Warsztaty

Archiwum wpisów

Data wydarzenia: 23 marca 2019

NADęTE WaRSZtATy – to cykliczne zajęcia dla dzieci przy muzyce granej na żywo przez Orkiestrę Dętą „Olimpia”. Celem warsztatów jest nauka rozpoznawania i rozróżniania emocji poprzez muzykę, którą dzieci będą tworzyć (razem z orkiestrą) słuchać jej i tańczyć w jej rytm. Na zajęciach dzieci będą poznawać instrumenty, płynącą z nich muzykę, będą uczyć się rytmów i dźwięków.

Każde kolejne warsztaty podejmować będą temat innej emocji. Poza emocjami na warsztatach dzieci będą miały szanse poznać instrumenty, muzykę dętą i muzyków.

grupy wiekowe:
g. 9:00 (0-2 lat),
g. 10:30 (2-4 lat),
g. 12:00 (4-6 lat)

Udział dziecka w warsztatach jest możliwy tylko w obecności rodzica lub opiekuna. Animacje poprowadzi Martyna Rau.
Liczba miejsc ograniczona. Zajęcia odbywają się bez butów (dzieci i dorośli).

Bilety: dziecko 5 zł, opiekun 10 zł