Nabór do pracowni Pałacu Młodzieży

ruszają zapisy na rok szkolny 2019/2020

Pałac Młodzieży rusza z rekrutacją na zajęcia w ramach pracowni tematycznych oraz akademii przedszkolaka, na kolejny rok szkolny.

Najpierw zbierane będą deklaracje rodziców dzieci które już uczęszczają na zajęcia i chciałyby je kontynuować w kolejnym roku szkolnym. Deklaracje o kontynuowaniu zajęć można składać do 10 maja, a formularz można pobrać pod tym adresem.

Pracownia muzyki etnicznej

Pracownia muzyki etnicznej

Od 22 do 29 maja będzie można składać wnioski o przyjęcie na wolne miejsca na zajęcia. Do wyboru mamy dużą liczbę pracowni tematycznych: od zajęć gitarowych, przez wokalne, taneczne, plastyczne, aż po dziennikarskie czy szachowe. Informacje na temat pracowni tematycznych znaleźć można tutaj.

Formularz z wnioskiem o przyjęcie dziecka na wolne miejsce będzie można pobrać ze strony Pałacu Młodzieży od 15 maja. Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie Pałacu Młodzieży od poniedziałku do czwartku między 8 a 18, lub w piątki między 9 a 17. Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną 11 czerwca.

Harmonogram rekrutacji

15 kwietnia – 10 maja

Składanie deklaracji o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach.

13 – 17 maja

Posiedzenia komisji rekrutacyjnej – weryfikacja deklaracji, obliczenie liczby wolnych miejsc

22 – 29 maja

Składanie wniosków (wraz z załącznikami) o przyjęcie na zajęcia na wolne miejsca

30 maja – 7 czerwca

Posiedzenia komisji rekrutacyjnej – rozpatrzenie wniosków, kwalifikacja uczestników do pracowni

11 czerwca

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych. Podanie liczby wolnych miejsc w pracowniach.

do 18 czerwca 2019

(do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych)
Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata – wniosek składa się do komisji rekrutacyjnej

do 25 czerwca 2019

Odbiór uzasadnień komisji rekrutacyjnej

do 7 dni od otrzymania odmowy przyjęcia

Składanie odwołań od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej wyrażonych w uzasadnieniu odmowy przyjęcia (odwołanie składa się do dyrektora placówki).

do 7 dni od dnia złożenia odwołania

Rozpatrzenie odwołań od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej.

9 lipca 2019 r.

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

do 31 sierpnia 2019 r.

Zakończenie postępowania. Organizacja postępowania uzupełniającego (zgodnie z Regulaminem rekrutacji § 4 p.7)

Bieżące informacje na temat naboru można znaleźć na stronie Pałacu Młodzieży.

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera