Skontaktuj się z:
Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie

Preferowana metoda kontaktu